Ô tô

Cuộc sống tại Việt NamXe máy và ô tô là các phương tiện cần thiết
cho cuộc sống mọi người tại Việt Nam

Nippon Steel sản xuất sản phẩm thép và cung cấp
các linh kiện phụ tùng thép cho xe của bạn.

Life in Vietnam Car and Motorcycle are necessary for our life in Vietnam

Life in Vietnam Car and Motorcycle are necessary for our life in Vietnam

Ưu điểmSản phẩm & Công nghệ
Hệ thống cung ứng toàn cầu

Tập đoàn Nippon Steel có những lợi thế về hệ thống cung ứng toàn cầu tiên tiến nhất và
năng lực đề xuất các giải pháp bao gồm không chỉ phát triển toàn diện hệ thống sản xuất
và kinh doanh mà còn các công nghệ như hỗ trợ xử lý.