Mạng lưới toàn cầu

Overseas

  • NIPPON STEEL CO., LTD.

  • Nhóm công ty
  • Thép mạ
  • Thanh tròn / Dây thép
  • Ống thép
  • Trục khuỷu