NIPPON STEEL TẠI VIỆT NAM

NIPPON có nghĩa là Nhật BảnNIPPON STEEL là nhãn hiệu thép nổi tiếng nhất ở Nhật BảnSản phẩm thép của chúng tôi sẽ góp phần tạo dựng cho sự phát triển trong tương lai của Việt Nam.

Sản phẩm

NIPPON STEEL cung cấp đa dạng các loại sản phẩm thép cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Group Company

Group Company

Group Company

Group Company

Group Company

Group Company

Mạng lưới toàn cầu tại Việt Nam

Chúng tôi có nhiều công ty con và công ty liên kết tại Việt Nam. Chúng tôi sản xuất và bán các loại sản phẩm thép.

Thêm