Tin tức

Năm lưu trữ

16/3/2020Ra mắt website của NIPPON STEEL tại Việt Nam

Website của Tập đoàn NIPPON STEEL tại Việt Nam đã được thiết lập.

Tại website này, chúng tôi giới thiệu về lịch sử, sản phẩm và mạng lưới của NIPPON STEEL tại VIỆT NAM.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Văn phòng HCM     028-3914-7016
Văn Phòng Hà Nội  024-3633-2029

Liên hệ